kurssin ja kouluttajan esittely

Kurssin koulutuksellinen fokus on asetelmassa:

  • on kirjoittaja
  • on käsikirjoitus
  • on lukija (tuottaja, ohjaaja)

KENELLE?

Verkkokurssi Tyly Dramaturgi rakastaa on suunnattu ammattikirjoittajille ja tuottajille tueksi käsikirjoitusten kehittelytyöhön. Gate of Stories dramaturgisten konsultaatioiden sisällöt ovat ja pysyvät luottamuksellisina mutta konsultaatioiden aikana tehdyt yleiset dramaturgiaan liittyvät havainnot haluan jakaa kanssasi.

Dramaturgi toimii käsikirjoittajan ja tuottajan välissä. Henkilökohtaisessa tai kirjoittajalle suunnatussa kirjallisessa palautteenannossa on syytä olla herkkävaistoinen, ankara ja samalla lempeä. Verkkokurssin esimerkit eivät liity mihinkään todelliseen, olemassa olevaan tai konsultoimaani käsikirjoitukseen tai tarinakonseptiin, ja siksi fiktiivisen kirjoittajan tunteita ei tarvitse kurssia varten luoduissa esimerkeissä ottaa huomioon.

KURSSIN HYÖTY KIRJOITTAJALLE JA TUOTTAJALLE

Käsikirjoituksen kehittelyn yleisimmistä ongelmista suoraan ja jopa reaktiivisesti puhuminen saattaa olla hyödyllistä sinulle, kirjoittaja, joka ehkä tunnistat fiktiivisistä esimerkeistä ja Tylyn Dramaturgin reaktioista ongelmat omissa käsikirjoituksissasi. Ehkä sinun on helpompi ymmärtää ongelman ydin, kun se ei kohdistu työhösi suoraan.

Samat perusongelmat toistuvat ammattikirjoittajien töissä jatkuvasti, joten jos kurssia varten luomani esimerkit tuntuvat puhuvan juuri sinun käsikirjoituksestasi, niin se kertoo vain sen, kuinka paljon kyseistä virhettä esiintyy yleisesti.

Sinulle, tuottaja, saattaa olla hyödyllistä jos tunnistat Tylyn Dramaturgin reaktioista omat kokemuksesi käsikirjoitusten lukijana. Ehkä oivallat esimerkkien ja niitä seuraavan teorian kautta, mikä saattaa olla syynä omiin reaktioihisi. Näin ehkä kykenet puhumaan kirjoittajan kanssa ongelman ratkaisemisesta rakentavasti ja niin, että yhteisymmärrys käsikirjoituksen edelleen kehittämisessä kulkee dramaturgian näkökulmasta oikeaan suuntaan.

Verkkokurssilla puran käsikirjoituksissa yleisesti esiintyviä sisältö- ja jänniteongelmia kohta kohdalta ja ongelma ongelmalta, yksityiskohtien ja esimerkkien kautta.

HUOM! Kurssin kielenä on suomi mutta terminologiaa käytetään vapaasti myös englanniksi suomenkielen seassa.

KURSSIN YDINALUEET

Toivottavasti kurssin perspektiivi käsikirjoituksen lukijan näkökulmasta auttaa ratkomaan yleisesti käsikirjoituksissa esiintyviä ongelmia ja on tukena kirjoittajien ja tuottajien pyrkiessä kehittämään käsikirjoituksia jännitteisemmiksi.

Käsikirjoitusten dramaturgisia ongelmia puretaan pitkien elokuvien käsikirjoitusten kautta mutta samat dramaturgiset lainalaisuudet koskevat monin osin myös sarjoja. Sivuan sarjojen dramaturgiaa satunnaisesti mutta tämä kurssi keskittyy pääasiassa pitkien elokuvien käsikirjoitusten kehittelyyn.

Käytän kurssilla lukijasta sanaa tuottaja mutta yhtä lailla kehittelyprosessin osapuolet voivat olla kirjoittaja ja ohjaajakin, tai jokin rahoitustaho. Kehittely ja samalla tarinakartalla pysyminen mutkistuu, kun kehittelijöitä on kolme tai useampia, kuten tuotannon edetessä usein onkin. Yksinkertaisuuden vuoksi kurssiesimerkit ovat kahden välisessä kehittelyssä kirjoittaja-tuottaja.

Kirjoittajalla, tuottajalla ja ohjaajalla on käsikirjoituksen kehittelyssä valtaa eri asioihin mutta käsikirjoituksen kehittelyn tavoite on kaikille sama. Kaikki haluavat että käsikirjoituksesta syntyvä elokuva on menestys. Se on kelpo lähtökohta.

KOULUTTAJA

dramaturgi FM Eeva R. Tikka

MIKSI HALUAN AUTTAA?

On monia syitä joista tärkein on se, että rakastan tarinoita ja haluan auttaa niitä maailmaan. Tarinat ovat kertojaansa tärkeämpiä.

Kurssia odotellessa voit tiedustella dramaturgista konsultaatiota käsikirjoituksen, treatmentin tai muun mediamateriaalin analysointia ja kehitysehdotuksia varten. Konsultaatio on luottamuksellinen ja siksi kommunikoin sitä koskien ainoastaan toimeksiantajan (henkilö) kanssa. Hinta 65€ / tunti (+alv24%) Materiaalista riippuen 2-4 tuntia.

Updated 2019-10-09

Gate of Stories

All rights reserved 2019 © Eeva R. Tikka

%d bloggaajaa tykkää tästä: